Thứ Tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013

Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT

Đây là Trần Huyền sưu tầm các thông tin để tham khảo, đề nghị liên hệ dịch vụ qua công ty cổ phần Panamax !
Tập trung các biện pháp quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý văn hóa, phòng chống cháy nổ trên địa bàn, Ban chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và Ban chỉ đạo 197 các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và cán bộ công chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về đảm bảo ANTT trong lĩnh vực kinh doanh.


Các phường đã tổ chức họp các tổ dân phố và các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Qua đó có 13.000 người dân, 137 cơ quan doanh nghiệp, 2 trường đại học, 31 trường học đã ký cam kết chấp hành Chỉ thị 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ về không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo các loại và đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

Cùng với biện pháp tuyên truyền, vận động từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng của quận Hoàn Kiếm đã phối hợp kiểm tra 834.000 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, 922 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, qua đó phát hiện 30 cơ sở kinh doanh có điều kiện và 25 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa vi phạm, xử phạt hành chính với tổng số tiền 103.100.000 đồng; thu giữ 15.773 đĩa nhạc không có tem, nhãn; trong đó có 147 đĩa phim có nội dung đồi trụy. Tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát, lực lượng CAQ đã bắt giữ 7 vụ tàng trữ pháo trái phép và đồ chơi trẻ em bị cấm; thu giữ 1.358kg pháo các loại, 127 súng nhựa. Nhân dân trên địa bàn cũng đã tự giác thu hồi, giao nộp cơ quan công an 2 súng ngắn, 2 súng săn, 3 súng hơi, 83 viên đạn và 96 dao mác các loại.